Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Danych jest mobileOn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, KRS: 0000496085.
 2. Dane zbierane są w celu realizacji umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych: podmiotom współpracującym przy utrzymaniu oprogramowania.
 4. Kategorie przetwarzanych danych:
  1. Użytkowników - pracowników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy,
 5. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Dane pochodzą z aplikacji e-Kajet, gdzie zostały wprowadzone przez użytkownika-fryzjera.
 7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy/zamówienia, a po realizacji umowy/zamówienia przez czas wymagany przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w mobileOn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres iodo@mobileon.pl